SOS Kobaní
č.ú. 2700854655/2010

Kdo jsme

Lenka Klicperová

Novinářka a fotografka. Začínala jako zpravodajka, od roku 2004 šéfredaktorka časopisu Lidé a Země, který se zaměřuje na reportáže z cizích zemí. Publikuje nejen v domovském časopise, ale i v mnoha dalších tištěných či online médiích. Navštívila řadu zemí, zejména v Africe, pracovala v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Etiopii, v Mali, Burkině Faso, Čadu, Nigeru či několikrát v Demokratické republice Kongo nebo po zemětřesení na Haiti.
V roce 2008 společně s Olgou Šilhovou založily občanské sdružení Femisphera, které se zaměřuje na dokumentování problematiky třetího světa, zejména na ženská témata. V roce 2010 v naklada­telství Mladá fronta vyšla kniha Afrika v nás, na níž spolupracovala s Olgou a Václavem Šilhovými a niž volně navazuje Afrika v nás II.

Od roku 2010 také pravidelně jezdí do Afghánistánu, Iráku a poslední dvě cesty směřovaly také do Sýrie.

Je spoluautorkou několika dokumentů (Slzy Konga, Latim – Obřezané, Iráčanky, Ženy v zemi Tálibánu) a řady televizních reportáží. Je držitelkou čtyř cen Czech Press Photo - za fotografii i video.

Markéta Kutilová

Novinářka a humanitární pracovnice. Pracovala v Lidových novinách, její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka společnosti Člověk v tísni v Íránu, na Šrí Lance a na zemětřesením zničeném Haiti. V Demokratické republice Kongo zakládala misi společnosti Člověk v tísni a projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V srpnu se spolu s Lenkou Klicperovou vydaly do válečných oblastí Sýrie a navštívily město Kobani. Snaží se tak dokumentovat, odkud a proč přicházejí uprchlíci do Evropy. Markéta působí v neziskových organizacích Pontopolis a Femisphera, věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

Femisphera

Femisphera je zapsaný spolek, jenž provozuje sbírku SOS Kobaní. Cílem spolku je prostřednictvím publicistické činnosti, fotografie a filmu dokumentovat problematiku života obyvatel rozvojových zemí a válečných oblastí s důrazem na ženská témata. Naším úkolem je být na místech, kde média mohou díky své síle pomoci. Chceme prostřednictvím článků, rozhovorů, fotografických výstav, přednášek či filmu informovat veřejnost a motivovat ji k účelné pomoci. Členy Femisphery jsou lidé, kterým není lhostejný svět žen a dětí ve třetím světě a ve válkou postižených oblastech. Jsou to novináři, ale i nadšenci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii i někomu jinému než sobě.
Čeští novináři dnes už nemohou očekávat, že je jejich redakce do rozvojových či konfliktních zemí vyšlou, ale musí sami vyvíjet vlastní úsilí, aktivitu a iniciativu, pokud se těmto tématům chtějí věnovat. I proto vznikla Femisphera.

 

Zvyšování povědomí české společnosti o genderové problematice rozvojových zemí se Femisphera věnuje od roku 2008. Za dobu existence sdružení její členky absolvovaly řadu cest do zemí, kde se věnovaly specifickým genderovým tématům, např. sexuálnímu násilí v DR Kongo, ženské obřízce v Keni, dětským vojákům v Ugandě, životě v uprchlických táborech v Čadu, postavení žen v Afghánistánu a Iráku, zdravotnické péče pro ženy v Kambodži, obětem kyselinových útoků v Indii apod. V poslední době se Femisphera soustředí mimo jiné i na problematiku uprchlictví a života uprchlíků ve válkou zmítaném Iráku a Sýrii. Právě do těchto válečných oblastí směřuje mnoho cest Femisphery.
Výstupy z těchto cest tvoří dokumentární filmy, fotografické výstavy, články, reportáže, rozhovory v řadě českých médií, přednášky pro veřejnost i střední a vysoké školy.

 

Kdo jsme